Šis log-in var būt izmantojams priekš:

Menu

Privātuma atruna

Šī privātuma atruna nosaka SAVA.card (turpmāk tekstā – “SAVA.card” vai “mēs”) privātuma politiku saistībā ar šo mājas lapu.
SAVA.card mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Esam veikuši visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.
Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot SAVA.card mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši tās ieguves mērķim, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.
Mēs rūpīgi izvērtējam, lai jebkura inovācija būtu saskaņā ar atbilstošu lietotāja konfidencialitātes un drošības pakāpi.
Veicot darbības mājas lapā, darbojamies saskaņā ar mājas lapas lietotāju konfidencialitātes aizsardzību.
Mūsu sniegtie pakalpojumi atbilst stingriem konfidencialitātes standartiem un praksei. Jebkādu personas datu pārvaldīšana tiek veikta atbildīgi.
Mēs pilnībā respektējam Jūsu tiesības uz privātumu un bez Jūsu piekrišanas neveiksim papildus Jūsu personas datu apstrādi. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi mums nododat, tiks apstrādāta strikti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma normām.
Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu vai privātuma praksi. Jebkādas citas ārējas saites uz citām mājas lapām ir skaidri identificētas. Lai nodrošinātu datu aizsardzību, veicot maksājumus ar maksājumu karti, SAVA.card mājas lapā tiek izmantotas SSL (Secure Soсkets Layer) standarta drošības tehnoloģijas.